‘ಎಕ್ಲ ಚಲೋ ರೇ’ – একলা জ্বলো রে

tagore2005ರಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ‘ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್: ದಿ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ಹೀರೋ’ ಫಿಲಂ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠ್ಯಾಗೋರರ ‘ಎಕ್ಲ ಚಲೋ ರೇ’  ಹಾಡಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು. ಆ ಹಾಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಸ್ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬುವಂತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಆ ಅದ್ಭುತ ಎಕ್ಲ ಚಲೋ ರೇ ಹಾಡಿನ ಮೂಲ ಬಂಗಾಳಿ, ಅದನ್ನು ರವಿಂದ್ರರೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಬಂಗಾಳಿ ಲಿಪಿಯನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಹಾಡು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದೀತು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇನೆ.

Tagore’s English translation
If they answer not to thy call walk alone,
If they are afraid and cower mutely facing the wall,
O thou of evil luck,
open thy mind and speak out alone.

If they turn away, and desert you when crossing the wilderness,
O thou of evil luck,
trample the thorns under thy tread,
and along the blood-lined track travel alone.

If they do not hold up the light when the night is troubled with storm,
O thou of evil luck,
with the thunder flame of pain ignite thy own heart
and let it burn alone.

In Bengali script
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে॥
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়—
তবে পরান খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে॥
যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে॥
যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে॥

In Bengali Romanization
Jodi tor đak shune keu na ashe tôbe êkla chôlo re,
Êkla chôlo, êkla chôlo, êkla chôlo, êkla chôlo re.
Jodi keu kôtha na kôe, ore ore o ôbhaga,
Jodi shôbai thake mukh firaee shôbai kôre bhôe—
Tôbe pôran khule
O tui mukh fuţe tor moner kôtha êkla bôlo re.
Jodi shôbai fire jae, ore ore o ôbhaga,
Jodi gôhon pôthe jabar kale keu fire na chae—
Tôbe pôther kãţa
O tui rôktomakha chôrontôle êkla dôlo re.
Jodi alo na dhôre, ore ore o ôbhaga,
Jodi jhôŗ-badole ãdhar rate duar dêe ghôre—
Tôbe bojranôle
Apon buker pãjor jalie nie êkla jôlo re.

The URI to TrackBack this entry is: https://shivaprasadtr.wordpress.com/2009/04/24/%e0%a6%86%e0%a6%aa%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%81%e0%a6%9c%e0%a6%b0-%e0%a6%9c%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc/trackback/

RSS feed for comments on this post.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: